εξουσιοδοτημένος συνεργάτης SAP

Επαγγελματικές Υπηρεσίες

Προσφέρετε σταθερές, υψηλής αξίας υπηρεσίες στους πελάτες σας με το SAP Business One λογισμικό για επαγγελματικές υπηρεσίες και συμβουλευτικές εταιρείες. Εγκαθιδρύστε επαναληπτική διαδικασία για παροχή υπηρεσιών - και βελτιώστε τη διαχείριση πόρων, τη διαχείριση έργων, τις υπηρεσίες τιμολόγησης και άλλα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2109248405