εξουσιοδοτημένος συνεργάτης SAP

SAP Business One

Το SAP Business One είναι μία ολοκληρωμένη εφαρμογή για τη διαχείριση της επιχείρησής σας. Είναι μία δυναμική και οικονομική λύση που έχει σχεδιασθεί από την SAP, τη μεγαλύτερη εταιρία λογισμικού στον κόσμο, ειδικά για την αναπτυσσόμενη επιχείρηση και προσφέρεται από την IBSolutions στα πλαίσια ολοκληρωμένων προτάσεων.

Το SAP Business One προσφέρει δυνατότητες που μέχρι πρότινος ήταν διαθέσιμες μόνο σε οργανισμούς μεγάλου μεγέθους.

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά πακέτα λογιστικής και τα απλά πληροφοριακά συστήματα, το SAP Business One σας παρέχει όσα χρειάζεστε για να ανταποκριθείτε στις σύγχρονες συνθήκες της αγοράς. Με ενοποιημένο επιχειρησιακό λογισμικό (ERP) προσφέρει έναν ενιαίο τρόπο διαχείρισης για το σύνολο της επιχείρησής σας, καλύπτοντας μεταξύ άλλων:

 • Χρηματοοικονομικά
 • Πωλήσεις
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο
 • Προμήθειες
 • Αποθήκη
 • Παραγωγή
 • Διαχείριση πελατών (CRM)
 • Λειτουργία μέσω mobile συσκευών.

Δεν είναι τυχαίο ότι περισσότερες από 55.000 εταιρίες σαν τη δική σας, σε πάνω από 150 χώρες, εμπιστεύονται το SAP Business One εξασφαλίζοντας:

 • Εξορθολογισμό των λειτουργιών, προϋπόθεση για τη σωστή ανάπτυξη μίας επιχείρησης.
 • Άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες που απαιτούνται για τη λήψη ορθών επιχειρηματικών αποφάσεων.
 • Δραστικό περιορισμό λαθών στη διαχείριση δεδομένων.
 • Αποτελεσματική διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες (CRM).
 • Αισθητή μείωση του κόστους λειτουργίας του ERP.