εξουσιοδοτημένος συνεργάτης SAP

Οικονομική διαχείριση

Λογιστικά - χειριστείτε αυτομάτως όλες τις κύριες λογιστικές διαδικασίες, όπως χρονικές καταχωρήσεις, εισπρακτέους και πληρωτέους λογαριασμούς.

Έλεγχος - διαχειριστείτε με ακρίβεια τις ταμειακές ροές, εντοπίστε και παρακολουθείστε πάγια στοιχεία, ελέγξτε προϋπολογισμούς και παρακολουθείστε δαπάνες έργων.

Απλοποίηση - διαχειριστείτε πάγια στοιχεία, η εικονική λειτουργία πάγιων στοιχείων σάς απελευθερώνει από επαναλαμβανόμενες χειροκίνητες καταχωρήσεις δεδομένων.

Τραπεζικές εργασίες και συμφωνία - διεκπεραιώστε γρήγορα συμφωνίες, αποσπάσματα τραπεζικών λογαριασμών και πληρωμές μέσω διαφόρων μεθόδων συμπεριλαμβανομένων επιταγών, μετρητών και τραπεζικών μεταβιβάσεων.

Οικονομική αναφορά και ανάλυση - συνθέστε κοινές και ειδικές αναφορές από δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, για επιχειρηματικό προγραμματισμό και λογιστικούς ελέγχους.

Απόλυτος έλεγχος των οικονομικών σας

Το SAP Business One προσφέρει μία πλήρη σειρά εργαλείων που θα σας βοηθήσει στη διαχείριση και εξορθολογισμό της οικονομικής σας λειτουργίας. Αυτοματοποιεί καθημερινές λογιστικές εργασίες, όπως λογιστικές και χρονικές καταχωρήσεις, υποστηρίζει υπολογισμούς φόρων και καθιστά εφικτές τις συναλλαγές σε διαφορετικά νομίσματα.

Μπορείτε να διεξάγετε όλες τις τραπεζικές σας ενέργειες συμπεριλαμβανομένης της διεκπεραίωσης αποσπασμάτων τραπεζικών λογαριασμών και πληρωμών, καθώς και συμφωνίας λογαριασμών. Μπορείτε να διαχειρίζεστε τις ταμειακές ροές, να παρακολουθείτε προϋπολογισμούς και να συγκρίνετε πραγματικά δεδομένα έναντι προβλεπόμενων σχεδίων ώστε να βλέπετε ανά πάσα στιγμή πώς βαίνει η επιχείρησή σας.

Με τη σύνδεση σε πραγματικό χρόνο της οικονομικής σας λειτουργίας με άλλες επιχειρηματικές διαδικασίες, όπως οι αγορές και οι πωλήσεις, μπορείτε να επιταχύνετε τις συναλλαγές και να βελτιώνετε την εποπτεία των ταμειακών ροών.