εξουσιοδοτημένος συνεργάτης SAP

Αγορές και έλεγχος αποθεμάτων

Σύναψη συμβολαίων - συντάξτε αιτήματα αγοράς, παραγγελίες και αποδείξεις παραλαβής αγαθών, διασυνδέστε έγγραφα αγορών και δείτε αρχεία σχετικών εγγράφων για σκοπούς λογιστικού ελέγχου, και διαχειριστείτε επιστροφές, επιπλέον δαπάνες και περισσότερα του ενός νομίσματα.

Κεντρική διαχείριση δεδομένων - διαχειριστείτε λεπτομερή δεδομένα σε φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον εργασίας, δείτε υπόλοιπα λογαριασμών και αναλύσεις αγορών, και διατηρήστε λεπτομερή στοιχεία αγοράς αντικειμένων με καταλόγους τιμών και φορολογική ενημέρωση.

Αποθήκη και λογιστική ενσωμάτωση - επιτύχετε συγχρονισμό σε πραγματικό χρόνο των παραλαβών αγαθών και επιπέδων αποθεμάτων αποθηκών.

Διεκπεραιώστε λογαριασμούς, πληρωτέα τιμολογία, ακυρώσεις και πιστωτικά σημειώματα με αναφορά αριθμού παραγγελίας, σχεδιάστε τις υλικές σας ανάγκες και προγραμματίστε αναλόγως τις αγορές σας.

Ευκολότερη, ενημερωμένη αναφορά - δημιουργήστε αναφορές με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και παραθέστε τα σε διάφορους μορφότυπους αναφορών και πίνακες εργαλείων.

Βελτιστοποιήστε τη διαδικασία αγορών και πωλήσεων ώστε να αυξήσετε τα περιθώρια

Κάθε μικρή επιχείρηση χρειάζεται τη συστηματική προσέγγιση στη διαχείριση της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων, από την αναζήτηση τιμών πωλητή, έως τη σύνταξη αιτημάτων αγοράς και την πληρωμή πωλητών. Το SPA Business One βοηθά στην εκτέλεση του πλήρους κύκλου παραγγελίας - πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων αποδείξεων, τιμολογίων, επιστροφών και πληρωμών. Ενοποιημένα εργαλεία δημιουργίας αναφορών σάς επιτρέπουν να συγκρίνετε με ευκολία προμηθευτές και τιμές, ώστε να διαπραγματεύεστε καλύτερες συμφωνίες και να αναγνωρίζετε ευκαιρίες για εξοικονόμηση χρημάτων.