εξουσιοδοτημένος συνεργάτης SAP

Σχετικά με την SAP

Ib sap business one promo

Η SAP είναι στο επίκεντρο της σημερινής τεχνολογικής επανάστασης, αναπτύσσοντας πρωτοποριακό λογισμικό που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να λειτουργούν όπως δεν λειτουργούσαν ποτέ στο παρελθόν.

Με ηγετική θέση στον τομέα του λογισμικού επιχειρήσεων (Enterprise Applications, ERP), η SAP απευθύνεται σε εταιρίες όλων των μεγεθών καλύπτοντας όλους τους τομείς λειτουργίας τους.

Περισσότερες από 253.000 επιχειρήσεις και οργανισμοί παγκοσμίως χρησιμοποιούν τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες της SAP για να λειτουργούν αποτελεσματικά και να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς.