εξουσιοδοτημένος συνεργάτης SAP

Υλοποίηση

Η IBSolutions είναι κοντά σας από την αρχή του έργου, παρέχοντας υψηλό επίπεδο υποστήριξης, προκειμένου:

  • Να εξασφαλιστεί ότι το έργο θα προχωρήσει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό.
  • Να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις στις φάσεις εγκατάστασης, μετάπτωσης και ενοποίησης.
  • Να έχετε την απαιτούμενη βοήθεια ώστε να αποκτήσετε τεχνογνωσία και εμπιστοσύνη ώστε να λειτουργείτε αποτελεσματικά.

Η προσέγγιση της υλοποίησης μπορεί να περιλαμβάνει και:

  • Διάθεση έμπειρου project manager για το συντονισμό του έργου.
  • Χρήση SAP Accelerated Implementation Program (AIP) methodology, ένα σύνολο εργαλείων και κατευθυντήριων γραμμών σχεδιασμένο για το SAP Business One.