εξουσιοδοτημένος συνεργάτης SAP

Βιομηχανία τροφίμων

Εκμεταλλευτείτε την εξειδικευμένη εφαρμογή για την βιομηχανία τροφίμων που ολοκληρώνει όλες τις επιχειρηματικές διαδικασίες από την εμπορική διαχείριση μέχρι την διαμόρφωση της πολιτικής των πωλήσεων και τις σχέσεις με τους πελάτες, CRM, όπως την διαχείριση των αποθηκών από τις πρώτες ύλες, την παραγωγή και την αποθήκευση. Το add-on βασίζετε στις καλύτερες πρακτικές του τομέα. Η παραμετροποίηση και εφαρμογή γίνετε με βάση τις διαδικασίες της εταιρίας σας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2109248405