εξουσιοδοτημένος συνεργάτης SAP

Επιχειρηματική πληροφόρηση

Δημιουργία αναφορών και προσαρμογή - αποκτήστε πρόσβαση σε δεδομένα από περισσότερες πηγές, δημιουργήστε νέες αναφορές και προσαρμόστε τις υπάρχουσες με ποικιλία διατάξεων, με ελάχιστη επιβάρυνση σε τεχνολογία πληροφοριών.

Διαδραστική ανάλυση - χρησιμοποιήστε τυποποιημένα χαρακτηριστικά MS Excel για τη δημιουργία αναφορών και δείτε την επιχείρησή σας από νέες οπτικές γωνίες.

Διαισθητικά εργαλεία - μεταφορά και συσχέτιση, διερευνήσεις, βοήθεια στην αναζήτηση και ειδοποιήσεις βάσει ροής εργασιών.

Ανάλυση συν προ-καθορισμένοι βασικοί δείκτες απόδοσης (KPI) σας βοηθούν να δείτε τη μέση διακύμανση απόδοσης ημερών, τους κορυφαίους πέντε εργαζομένους στις πωλήσεις.

Βελτιώστε τις αναφορές σας με δραστικές απεικονίσεις ενσωματώνοντας στο SAP Business One το SAP Lumira.

Δείτε την επιχείρησή σας ξεκάθαρα με επιχειρηματική πληροφόρηση, ανάλυση και αναφορά

Το SAP Business One προσφέρει ισχυρά εργαλεία ανάλυσης και αναφοράς. Περιλαμβάνει συμπληρωματική και πλήρως ενσωματωμένη εκδοχή του SAP Crystal Reports® για το SAP Business One, ούτως ώστε να μπορείτε να συγκεντρώνετε δεδομένα από περισσότερες πηγές και να παράγετε επίκαιρες και ακριβείς αναφορές βάσει δεδομένων απ' όλο το εύρος της εταιρείας. Εξοπλισμένο με το Microsoft Office, το SAP Crystal Reports σάς επιτρέπει να επιλέξετε απο ποικιλία μορφότυπων αναφοράς και ελέγχου πρόσβαση στην παρατιθέμενη πληροφόρηση.

Με προαιρετική ανάλυση που προσφέρεται από το SAP HANA, το SAP Business One χρησιμοποιεί υπολογιστική βάση μνήμης λειτουργία για την προσφορά ανάλυσης και αναφοράς. Λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο πρόσβαση σε προκαθορισμένους πίνακες εργαλείων και αναφορές, καθώς και σε εργαλεία παραγωγικότητας για τη στήριξη της λήψης αποφάσεων. Μπορείτε να προσαρμόσετε στα μέτρα σας φόρμες και ερωτήματα προκειμένου να ανταποκριθείτε σε ειδικές απαιτήσεις δίχως τεχνική εκπαίδευση. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε παραμέτρους ώστε να ορίσετε συναλλαγματικές ισοτιμίες, να θέσετε παραμέτρους εξουσιοδότησης και να δημιουργήσετε λειτουργίες εισαγωγής και εξαγωγής για εσωτερική αλληλογραφία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και δεδομένα.