εξουσιοδοτημένος συνεργάτης SAP

Χονδρική Διανομή / Logistics

Ανταποκριθείτε προληπτικά στη ζήτηση πελατών και προμηθευτών με το SAP Business One για διανομή χονδρικής. Βελτιώστε τα πάντα, από τον σχεδιασμό ζήτησης έως τη διαχείριση αποθεμάτων και αλυσίδας προμηθειών - και θέστε σε
λειτουργία ευέλικτες, στενά συνδεδεμένες διαδικασίες, ώστε να επιτύχετε το βέλτιστο επιχειρησιακό αποτέλεσμααπλά ένα κείμενο χωρίς νόημα για τους επαγγελματίες της τυπογραφίας και στοιχειοθεσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2109248405