εξουσιοδοτημένος συνεργάτης SAP

Ανάλυση και κατάρτιση αναφορών

Μαζί με το πλήρως ενσωματωμένο SAP Crystal Reports για το SAP Business One, μπορείτε να δημιουργήσετε πίνακες εργαλείων και αναφορές που παρέχουν σαφή εικόνα για όλα τα πεδία της επιχείρησης. Εύκολα προσβάσιμη, διαδραστική και διερευνητική λεπτομερώς λειτουργικότητα σάς βοηθά να λάβετε απαντήσεις στα πιο πιεστικά ερωτήματα. Οι εργαζόμενοι μπορούν να ανταποκρίνονται ταχύτερα στις ανάγκες του πελάτη, και οι διευθύνοντες μπορούν να ανιχνεύουν με ακρίβεια έσοδα, δαπάνες και ταμειακές ροές προκειμένου να αξιολογούν την απόδοση και να αναλαμβάνουν γρήγορα διορθωτική δράση.

Για ακόμη ταχύτερη πρόσβαση στην πληροφόρηση, η εκδοχή του SAP HANA για το SAP Business One προσφέρει δραστική ανάλυση σε πραγματικό χρόνο, καθιστώντας ευκολότερη για τους χρήστες την αναζήτηση στο SAP Business One των πληροφοριών που χρειάζεστε καθώς και να την στη στιγμή σύνθεση τυποποιημένων ή επί τούτου (ad hoc) αναφορών.

Επενδύστε στους Ανθρώπους του Οργανισμού σας για την ταχύτερη λήψη αποφάσεων

Το SAP Business One ενισχύει τους εργαζομένους σας στη λήψη έξυπνων, δραστικών αποφάσεων, ταχύτερα, συλλέγοντας όλες τις κρίσιμες πληροφορίες από τα πεδία των πωλήσεων, των πελατών, των λειτουργιών και των οικονομικών - και καθιστώντας τες άμεσα διαθέσιμες σε όλο το εύρος της εταιρείας. Ενσωματώνοντας αυτά τα δεδομένα σε ένα σύστημα αντί για περισσότερα διασκορπισμένα υπολογιστικά φύλλα, εξαλείφεται η διπλή εισαγωγή δεδομένων, οι σχετικές δαπάνες και σφάλματα. Όταν σημαντικά επιχειρηματικά γεγονότα συμβαίνουν, ειδοποιήσεις βάσει ροής εργασιών εκκινούν αυτομάτως ανταποκρίσεις, επιτρέποντάς σας να επικεντρωθείτε στα πιο κρίσιμα γεγονότα. Διαθέτετε ξεκάθαρη ορατότητα για το πώς η επιχείρησή σας αποδίδει, καθώς και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην πληροφόρηση που χρησιμοποιείται για τη λήψη αποφάσεων.